Việc làm hấp dẫn

Việc làm lương cao

Tin tức sự kiện

Đây là cơ hội hoàn hảo để bạn yêu cầu tăng lương. Bạn đã được thăng chức lên bậc cao hơn trên cơ sở thành tích và hiệu suất của bạn. Nếu không có lợi ích tài chính nào được đề cập bởi bộ phận nhân sự, thì bạn cần thông báo cho sếp về lý do tại sao bạn xứng đáng được tăng lương. .
Khi làm việc cũng mong được sếp tin tưởng và coi trọng năng lực của mình. Bên cạnh tài năng của bản thân bạn còn nên để tâm đến những kỹ năng giao tiếp. .