Điều khoản sử dụng

 
A. Điều khoản sử dụng chung

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng  dịch vụ trên website đăng tin tuyển dụng Tuyendung24h.Net (gọi là “Webiste Tuyển Dụng 24h”) của Công ty TNHH Relex Việt Nam. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website TuyenDung24h.Net.

Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với Tuyendung24h.net, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.